Lleisiau Eithriedig:Cynhadledd WHELF – galw am bapurau

Lleisiau Eithriedig:Cynhadledd WHELF Mae WHELF yn trefnu cynhadledd undydd rad ac am ddim ar Leisiau Eithriedig a’n Casgliadau a gynhelir ar-lein, ar yr 22ain Ebrill 2021. Hoffem wahodd cydweithwyr o lyfrgelloedd, amgueddfeydd a sefydliadau sector treftadaeth ar draws...

Adroddiad Blynyddol WHELF 2017-18

The WHELF Annual Report for the academic year 2017-18 is now available. The report highlights the collective work of WHELF along with news and developments from the WHELF institutions. The report can be downloaded in English or Welsh from the links below: English...