Dysgu ac Addysgu

Rôl a chylch gorchwyl y grŵp Dysgu ac Addysgu Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF):

  • Diffinio amcanion a chwblhau gwaith sy’n cyd-fynd â Strategaeth a Chynllun Gweithredu WHELF
  • Sefydlu a datblygu Cymuned o Ymarfer ar gyfer ymarferwyr Llythrennedd Digidol a Gwybodaeth
  • Rhannu arfer da ac adnoddau ar lythrennedd digidol a gwybodaeth
  • Trefnu digwyddiadau i ddod â staff at ei gilydd i ddysgu sgiliau newydd, gan gynnwys Teachmeets.
  • Hyrwyddo a datblygu’r cysylltiadau rhwng sgiliau cyflogadwyedd a llythrennedd gwybodaeth
  • Eiriol dros hyrwyddo llythrennedd gwybodaeth yn SAUau Cymru

Aelodaeth y grŵp:

Cadeirydd: Rebecca Mogg (Prifysgol Caerydd)

Is-gadeirydd: Helen Clough (Y Brifysgol Agored)

Marie Lancaster (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Helen Bader / Sally Brockway (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)

Anita Saycell  (Prifysgol Aberystwyth)

Allison Jones / Naomi Prady (Prifysgol Swansea)

Marc Duggan (Prifysgol Bangor)

Lisa Ellis / Jess Hill (UWTSD)

Jose Lopez-Blanco / Lowri Williams (Prifysgol De Cymru)

Nicola Watkinson / Zoe Collyer-Strutt (Prifysgol Wrecsam)