Metadata

Mae nodau Grŵp Metadata WHELF fel a ganlyn:

  • Sefydlu a datblygu cymuned hyfforddiant ac arfer ar gyfer catalogwyr ac arbenigwyr metadata WHELF
  • Adnabod a chydweithio ar brosiectau i wella ansawdd metadata ar draws sefydliadau WHELF
  • Adnabod a gwneud yn fawr o gyfleoedd i rannu metadata llyfryddol WHELF yn genedlaethol a rhyngwladol
  • Cynghori WHELF ar faterion metadata wrth wneud pryniannau ar y cyd.

 

Aelodaeth y Grŵp:

Cadeirydd: Ian Evans (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)

Ysgrifennydd: Karen Pierce (Prifysgol Caerdydd)

Cynrychiolydd Grŵp Metadata a Darganfyddiad CILIP: Anna Smith (Prifysgol Caerdydd)

 

Marie Bevan (Prifysgol Abertawe)

Zoe Collyer-Strutt (Prifysgol Glyndŵr Wrecsam)

Lesley Cresswell (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Sue Davies (Prifysgol Caerdydd)

Jonathan Davies (Prifysgol Aberystwyth)

Sian Drake (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)

Ken Gibb (Prifysgol Caerdydd)

Helen Griffiths (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru)

Ann-Marie Hinde (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)

Galen Jones (Y Brifysgol Agored yng Nghymru)

Chrissie Ley Hughes (Prifysgol Bangor)

Helen Payton (Prifysgol Caerdydd)

Amy Staniforth (Prifysgol Aberystwyth)

Lynda Thomas (Prifysgol De Cymru)

Alison Westmaas (Prifysgol Caerdydd)

Natalie Williams (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Richard Williams (Prifysgol Bangor)

TBC (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)