Gair am WHELF

Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) yn grŵp o Brif Lyfrgellwyr a Chyfarwyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth o’r holl sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

Datblygodd WHELF o’r cyfarfodydd anffurfiol ond rheolaidd a oedd yn cael eu cynnal rhwng Prif Lyfrgellwyr Prifysgol Cymru yn y 1980au ac, ym 1990, cafodd y fforwm hwn ei enwi’n Bwyllgor Cydlynu Llyfrgelloedd Prifysgol Cymru. Ym 1993, estynnwyd aelodaeth y Pwyllgor i gynnwys Prif Lyfrgellwyr holl sefydliadau addysg uwch Cymru. Er mwyn adlewyrchu rôl ddiwygiedig y grŵp, cafodd ei ailgyfansoddi fel Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Cenhadaeth WHELF: cydweithio a phartneriaeth

Cenhadaeth WHELF yw hyrwyddo cydweithio rhwng llyfrgelloedd a gwasanaethau gwybodaeth, annog cyfnewid syniadau, darparu fforwm ar gyfer cyd-gefnogaeth a helpu i hwyluso mentrau newydd wrth ddarparu gwasanaethau llyfrgell a gwybodaeth.

Mae WHELF yn hyrwyddo gwaith llyfrgelloedd sefydliadau addysg uwch yng Nghymru ac yn darparu canolbwynt ar gyfer datblygu syniadau a gwasanaethau newydd.

Er lles ein llyfrgelloedd, ein sefydliadau a’n defnyddwyr, ein nod yw:

  • Codi proffil a gwerth gwasanaethau a datblygiadau gwasanaethau llyfrgell a gwybodaeth sefydliadau addysg uwch Cymru, yn ein sefydliadau ein hun, yng Nghymru a’r tu hwnt;
  • Dylanwadu ar lunwyr polisi ac arianwyr mewn meysydd o ddiddordeb cyffredin;
  • Cyflwyno gwasanaethau a datblygiadau cydweithredol er lles sefydliadau sy’n aelodau a’u defnyddwyr;
  • Gweithio gyda sefydliadau, sectorau a pharthau eraill i gefnogi datblygiad rhwydwaith cydweithredol o lyfrgelloedd yng Nghymru a’r DU;
  • Cefnogi ein gilydd a darparu cyfleoedd i rannu arfer da drwy gyfarfodydd, rhestrau postio etc;
  • Darparu cyfleoedd datblygu a hyfforddi staff i sefydliadau sy’n aelodau.
Cynrychiolwyr WHELF

Cadeirydd WHELF: Mark Hughes
Is-gadeirydd WHELF: Tracey Stanley
Trysorydd WHELF: Julie Hart
Swyddog Datblygu WHELF: Gill Morris

Cynllun Strategol 2020-2024

Cynllun Gweithredu

Sylwch fod y Cynllun Gweithredu Cynllun Gweithredu yn ddogfen weithredol ac yn destun newid.

Cyfansoddiad