Archifau a Chasgliadau Arbennig

Mae gan Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) Grŵp Archifau a Chasgliadau Arbennig sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r rhan fwyaf o sefydliadau addysg uwch yng Nghymru. Diben y Grŵp yw darparu fforwm i lyfrgellwyr Prifysgolion a LlGC sy’n aelodau WHELF a’u henwebeion gweithredol er mwyn:

  • Cydweithio ar brosiectau a rennir
  • Nodi cyfleoedd ariannu ar y cyd
  • Rhannu canlyniadau
  • Cydweithio i hyrwyddo archifau a chasgliadau arbennig a chynyddu ymwybyddiaeth ohonynt
  • Cyflwyno materion i WHELF i’w trafod.

Aelodaeth y Grŵp:

Kristine Chapman [Cadeirydd, Amgueddfa Cymru]
Alan Vaughan Hughes [Is-Cadeirydd, Prifysgol Caerdydd]
Sian Williams [Prifysgol Abertawe]
Elen Simpson [Prifysgol Bangor]
Aimee Jones [Prifysgol Metropolitan Caerdydd]
Sian Collins [PCYDDS]
Kester Savage [Cyfoeth Naturiol Cymru]
Judith Dray [Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru]
Sally McInnes [Llyfrgell Genedlaethol Cymru]
Catherine Finch [Prifysgol De Cymru]
Sian Chaney-Price [Prifysgol De Cymru]