Adroddiadau Blynyddol

Bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi adroddiad sy’n cynnwys enghreifftiau o’n gweithgareddau ar y cyd a ffotograffau o ddatblygiadau newydd mewn llyfrgelloedd academaidd Cymreig. Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch (WHELF) wedi cael blwyddyn hynod o lwyddiannus arall yn ei ymdrech i greu mwy o werth na ‘swm o’r rhannau’. O dan ei ymbarél, mae llyfrgelloedd wedi llwyddo i rannau arferion da, mynd ar drywydd gwasanaethau cyffredin, gwella’r profiad i ymchwilwyr a dysgwyr ac arbed arian i’w sefydliadau.

Lawrlwythwch yr Adroddiad Blynyddol diweddaraf yma: