Teachmeet Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF 19.03.2024 : Harneisio deallusrwydd artiffisial ar gyfer dysgu ac addysgu arloesol

Hoffem ni i chi ymuno â ni ar 19 Mawrth 2024 o 1:00pm – 4:00pm ar gyfer TeachMeet rhad ac am ddim ar thema deallusrwydd artiffisial. Mae’r digwyddiad ar-lein hwn ar agor i gydweithwyr ar draws y DU. Prynhawn o siaradwyr gwych a chyfleoedd i rannu arfer gorau.  Y...

Colociwm Blynyddol WHELF

Colociwm Blynyddol WHELF 2021 Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lywio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol. Roedd Colociwm WHELF ar-lein eto eleni. Roedd ein rhaglen yn edrych ar sut rydym wedi addasu gwasanaethau ac arloesi yn ystod y flwyddyn...