Bydd Colocwiwm WHELF yn dychwelyd i’w gartref ysbrydol, Gregynog, ar gyfer cynhadledd breswyl ddeuddydd ar 27 a 28 Mehefin.

Thema’r gynhadledd yw “Myfyrio, Ailosod, Adnewyddu”. Bydd ffocws penodol ar yr heriau a’r cyfleoedd rydym ni wedi’u profi, yn ogystal â gwaith sy’n croesi timau, sefydliadau a sectorau.

 

Ffurflen Cadw Lle’r Gynhadledd Colocwiwm

Bydd archebion ar gyfer Colocwiwm WHELF yn cau, am 5yp ar 24ain Mai, 2024.

Mae’n bleser gan Bwyllgor Trefnu Colocwiwm WHELF ryddhau’r rhaglen ar gyfer Colocwiwm 2024.

O ystyried yr hinsawdd ariannol ar hyn o bryd, rydyn ni wedi cadw cost cadw lle yn isel fel bod cymaint o bobl ag sy’n bosibl yn gallu mynychu, gyda’r pris ar gyfer mynychwyr llawn yn £99.

Cynrychiolydd Dydd 1 – £60

Cynrychiolydd Dydd 2 – £60

Cynrychiolydd y gynhadledd lawn – £99

 

Cyfleoedd Bwrsariaethau

Mae’n bleser gan Bwyllgor Trefnu Colocwiwm WHELF gyhoeddi, o ganlyniad i gyllid hael gan Gronfa Kathleen Cooks Cymru CILIP, rydyn ni’n cynnig nifer o fwrsariaethau i rai sy’n dymuno mynychu Colocwiwm WHELF yn Neuadd Gregynog eleni. Dyma gyfle gwych i gysylltu â chydweithwyr proffesiynol ym maes gwybodaeth, a hynny yn amgylchedd hardd Neuadd Gregynog.

Pwy ddylai ymgeisio?

· Gweithwyr proffesiynol ar ddechrau eu gyrfa a’r rhai sydd heb fynychu Colocwiwm WHELF o’r blaen, naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein;

· Staff o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn y proffesiwn llyfrgelloedd a gwybodaeth (fel y mwyafrif byd-eang);

· Gweithwyr proffesiynol y genhedlaeth nesaf sy’n byw yng Nghymru, gan gynnwys y rhai sy’n astudio ar hyn o bryd am gymhwyster llyfrgelloedd neu wybodaeth.

Beth mae’r fwrsariaeth yn ei gynnwys?

· Mynychu’r gynhadledd yn llawn

· Costau teithio, hyd at £100

Sut i ymgeisio?

· Llenwch y Ffurflen Gais am Fwrsariaeth mewn 200 gair neu lai, gan roi gwybod pam hoffech chi fynychu.