Bydd Colocwiwm WHELF yn dychwelyd i’w gartref ysbrydol, Gregynog, ar gyfer cynhadledd breswyl ddeuddydd ar 27 a 28 Mehefin.

Thema’r gynhadledd yw “Myfyrio, Ailosod, Adnewyddu”. Bydd ffocws penodol ar yr heriau a’r cyfleoedd rydym ni wedi’u profi, yn ogystal â gwaith sy’n croesi timau, sefydliadau a sectorau. Rydym ni’n croesawu papurau sy’n trafod y pynciau canlynol, er bod croeso i chi gyflwyno eraill:

· Gwneud pethau’n wahanol ar ôl y pandemig

· Technoleg aflonyddol yn amgylchedd y llyfrgell – deallusrwydd artiffisial, benthyg digidol rheoledig, ILL awtomataidd ac ati

· Enghreifftiau o weithio ar draws adrannau, ar draws timau, ar draws sefydliadau ac ar draws sectorau

· Mentrau llesiant i staff a myfyrwyr

Rydym ni’n croesawu’n arbennig bapurau gan y rheini sydd am gyflwyno am y tro cyntaf, a’r rheini sy’n perthyn i grwpiau a chymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Canllawiau Cyflwyno

· Gallwch gyflwyno eich cynnig ar y ffurflen hon: 

· Gall sesiynau fod yn gyflwyniad 30 munud, neu’n sgwrs fellt 15 munud – bydd y ddau’n cynnwys sesiwn holi ac ateb 5 munud – serch hynny rydym ni’n hapus i ystyried fformatau amgen.

· Cyflwynwch eich crynodebau ar y ffurflen erbyn 1 Mawrth 2024. Caiff cyflwyniadau llwyddiannus eu cadarnhau erbyn 18 Mawrth 2024.

· Cofiwch gynnwys eich enw, teitl eich swydd, eich sefydliad a manylion cyswllt ar y ffurflen.

· Os hoffech drafod eich cyflwyniad cyn cwblhau’r ffurflen, cysylltwch â Scott Pryor (pryors@cardiff.ac.uk) neu Erica Swain (swaine@cardiff.ac.uk)

Rydym ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi!

Pwyllgor Trefnu Colocwiwm Gregynog WHELF