Aelodau WHELF

Prifysgol Aberystwyth
Julie Hart, Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodaeth a Phennaeth Llyfrgelloedd

Amgueddfa Cymru
Kristine Chapman, Prif Llyfrgellydd.

Prifysgol Bangor
Tracey Middleton, Pennaeth y Casgliadau Llyfrgell Gwasanaethau Digidol

Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Mark Hughes, Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell

Prifysgol Caerdydd Tracey Stanley, Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd a Llyfrgellydd y Brifysgol

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Owain Rhys Roberts, Dirprwy Brif Weithredwr a Llyfrgellydd (Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus)

Llyfrgell y Brifysgol Agored ac Y Brifysgol Agored yng Nghymru
Gary Elliott-Cirigottis, Cyfarwyddwr Cysylltiol (Perfformiad Busnes a Rheolaeth)

Cyfoeth Naturiol Cymru
Beth Hall, Arweinydd Tîm Rheoli Gwybodaeth a Cofnodion

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Judith Dray, Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell

Prifysgol Abertawe
Robin Armstrong-Viner, Cyfarwyddwr Cysylltiol: Pennaeth y Llyfrgell

Prifysgol De Cymru
Lynne Evans, Cyfarwyddwr Cyswllt: Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell 

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Alison Harding, Pennaeth Gweithredol o Adnoddau Llyfrgell a Dysgu

Prifysgol Wrecsam
Nicola Watkinson, Llyfrgellydd y Brifysgol

 

Cadeirydd WHELF: Mark Hughes

Is-gadeirydd WHELF: Tracey Stanley

Trysorydd WHELF: Julie Hart

Swyddog Datblygu WHELF: Gill Morris