Digwyddiad Rhestrau Darllen WHELF

Bydd WHELF yn cynnal yr ail ddigwyddiad Rhestrau Darllen ar 6 a 7 Mawrth 2024 rhwng 09:30 a 13:30.

Cofrestrwch nawr

Rhaglen a’r amseroedd

Bydd themâu’r sgyrsiau’n cynnwys:

  • Amrywio rhestrau darllen
  • Dadansoddeg rhestrau darllen
  • Caffael/pwrcasu deunydd rhestrau darllen
  • Eiriolaeth/hyrwyddo rhestrau darllen i staff academaidd a myfyrwyr
  • Llais/adborth y myfyriwr mewn perthynas â chynnwys/darpariaeth rhestrau darllen
  • Rhestrau darllen mewn addysgu a dysgu
  • Darllen cymdeithasol

 

Mae’r digwyddiad hwn ar agor i gydweithwyr ar draws y DU.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Gill Morris

Hoffai WHELF dynnu eich sylw at eu Cod Ymddygiad