Cynrychioli Cymru

Cynrychiolir aelodau WHELF ar ystod eang o sefydliadau cenedlaethol a’r DG. Mae’r rhain yn cynnwys (ym mis Mawrth 2021):

 

 • ARCW – Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru: Sian Williams, Prifysgol Abertawe ac Alan Hughes, Prifysgol Caerdydd
 • Cyngor Ymgynghorol Y Llyfrgell Brydeinig: Emma Adamson, Prifysgol De Cymru.
 • Bwrdd Ymddiriedolwyr CILIP: Steve Williams, Prifysgol Abertawe
 • Pwyllgor CILIP Cymru Wales: Megan Wiley, CBCDC; Kristine Chapman, Amgueddfa Cymru; Alan Hughes, Prifysgol Caerdydd.
 • Bwrdd Ymgynghorol Hwb Llyfrgelloedd JISC: Mark Hughes, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Tracey Middleton, Prifysgol Bangor
 • Grŵp Ymgynghorol Gwasanaethau Llyfrgell JISC:i’w gadarnhau
 • Bwrdd Cymuned Ymchwil Digidol JISC: Steve Williams, Prifysgol Abertawe
 • Grŵp Llyfrgellwyr ac Archifwyr Amgueddfeydd: Kristine Chapman, Amgueddfa Cymru – Amgueddfa Cymru
 • Llyfrgelloedd GIG Cymru: Tracey Stanley, Prifysgol Caerdydd
 • Bwrdd Ymddiriedolwyr LlGC: Steve Williams, Prifysgol Abertawe (tan 31 Mawrth 2021)
 • Bwrdd Ymgynghorol ProQuest DG & Iwerddon: Mark Hughes, Prifysgol Metropolitan Caerdydd.
 • Bwrdd RLUK: Tracey Stanley, Prifysgol Caerdydd
 • Grŵp Strategaeth Gynnwys SCONUL: Julie Neenan, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
 • Grŵp Gwasanaethau SCONUL: Gary Elliott-Cirigottis, Y Brifysgol Agored (Cadeirydd) ac Alison Harding, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Is Gadeirydd)
 • Grŵp Strategaeth Technoleg & Marchnadoedd SCONUL Strategy Group: Mark Hughes, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Gareth Owen, Prifysgol Caerdydd