Colociwm Blynyddol WHELF 2021

Colociwm Blynyddol WHELF 2021

Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lywio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol.

Roedd Colociwm WHELF ar-lein eto eleni. Roedd ein rhaglen yn edrych ar sut rydym wedi addasu gwasanaethau ac arloesi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a cheir cyfle i fyfyrio a thrafod beth allem ei ddefnyddio eto yn y dyfodol.

Recordiadau 9 Mehefin 2021

Cyfrinair: vQ#Etcn0

Mae’r syniadau a rannwyd mewn sesiynau rhannu trwy jamfwrdd yma.