LMS WHELF a Rennir

Colociwm Blynyddol WHELF

Colociwm Blynyddol WHELF 2021 Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lywio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol. Roedd Colociwm...

darllen mwy

Colociwm Blynyddol WHELF 2021

Colociwm Blynyddol WHELF 2021 Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lywio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol. Mae Colociwm...

darllen mwy

Gweithredu yn y LlGC

Gyda diolch i Sian Thomas (Rheolwr Systemau, LlGC) a Glen Robson (Pennaeth SystemauLlGC) ar gyfer yr erthygl hon: Dywedwch wrthym am Lyfrgell...

darllen mwy

Cydweithredu yw’r nod…

Yr ail mewn cyfres o gyfweliadau blog byr ag arweinwyr prosiect mewn sefydliadau WHELF sydd eisoes wedi rhoi'r System Rheoli Llyfrgell (LMS) a...

darllen mwy

Data, data, data…..

Y gyntaf mewn cyfres o gyfweliadau blog byr ag arweinwyr prosiect mewn sefydliadau WHELF sydd eisoes wedi rhoi System Rheoli Llyfrgell (LMS) a...

darllen mwy

System Rheoli Llyfrgelloedd

Datganiad i’r Wasg: Prifysgolion Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgelloedd GIG yng Nghymru yn dewis System Rheoli Llyfrgelloedd a rennir...

darllen mwy