Ymunwch â ni ar 6 Chwefror 2024 rhwng 10 a 12 ar yr ail fore ar gyfer dechrau neu gwblhau eich cais am lefel o Gymrodoriaeth HE Advance.

Yn ystod rhan gyntaf y digwyddiad, bydd Lowri Williams (Llyfrgellydd Cyfadran ym Mhrifysgol De Cymru) yn rhannu ei phrofiadau o gyflwyno ei phortffolios o dystiolaeth. Yna bydd José López Blanco (Llyfrgellydd Cyfadran ym Mhrifysgol De Cymru) yn arwain sesiwn ymarferol ar ysgrifennu ac arfer myfyriol.

 

Yn dilyn hynny, bydd amser penodol i weithio ar eich cyflwyniad, rhannu syniadau a chael cymorth gan gydweithwyr ledled WHELF.

Does dim agen i chi fod wedi dod i’r sesiwn gyntaf, archebwch eich lle am ddim yma.