Cylch Gorchwyl ac Aelodaeth Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant WHELF – Cyfarfod Addysgu ar “Niwroamrywiaeth a recriwtio yn y sector llyfrgelloedd.” 26.04.2024

Cyfarfod Addysgu bach ar “Niwroamrywiaeth a recriwtio yn y sector llyfrgelloedd.” Dydd Gwener 26 Ebrill, 1-3:30pm. Cofrestrwch nawr Os ydych chi’n niwroamrywiol neu’n awyddus i gefnogi a grymuso niwroamrywiaeth yn y gweithle, cofrestrwch ar Teach Meet EDI diweddaraf...

Defnyddio tystiolaeth yn seiliedig ar ymchwil i lywio arfer llythrennedd digidol: Gwersi o “The Qualitative Landscape of Information Literacy Research” a thrafodaeth ar fethodolegau 6 Gorffennaf 2023

Ymunwch â ni yn y teachmeet ar-lein hwn sydd ar ddim ac a gynhelir ar 6 Gorffennaf o 9-11. Cofrestrwch ymlaen llaw: mae archebu ar agor nawr Y tro hwn rydym ni’n falch iawn i groesawu’r Athro Annemaree Lloyd, awdur “The Qualitative Landscape of Information...