Prynhawn o siaradwyr gwych a chyfleoedd i rannu arfer gorau. 

Dolenni:

Rhan 1

Rhan 2

Y siaradwyr agoriadol oedd: 

  • Matt Hayes, Cyfarwyddwr Rheoli Technoleg yn SAGE, gyda chyflwyniad rhyngweithiol yn canolbwyntio ar ganlyniadau deallusrwydd artiffisial 
  • Elizabeth Jones, Pennaeth Addysg wedi’i Alluogi’n Ddigidol ym Mhrifysgol De Cymru fydd yn siarad am lythrennedd ddeallusrwydd artiffisial a deallusrwydd artiffisial yn y cwricwlwm. 

Yn dilyn hynny ceir cyflwyniadau gan aelodau WHELF, roedd yn rhannu eu harferion ddeallusrwydd artiffisial ac yna bydd cyfle i drafod a rhwydweithio’n anffurfiol.