Cyfarfodydd

Cyfarfodydd Bwrdd WHELF

Mae Bwrdd WHELF yn cyfarfod yn bersonol deirgwaith y flwyddyn, ddwy waith dros nos. Y Cadeirydd yw Mark Hughes Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell, Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

 

Dyddiadau ar gyfer 2023

Dydd Iau 22 – Dydd Gwener 23 Mehefin 2023 – Gwesty Metropole, Llandrindod Wells.
Dydd Iau 19 – Dydd Gwener 20 Hydref 2023 – Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

 

Grŵp Swyddogion WHELF

Mae’r Grŵp Swyddogion yn gyfrifol am waith WHELF, y cynllun gweithredu a’r cynllun cyfathrebu. Mae’r Grŵp Swyddogion yn cyfarfod bob mis trwy Teams.

 

Aelodaeth ar gyfer 2023-25:

  • Cadeirydd: Mark Hughes (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
  • Is-Gadeirydd: Tracey Stanley (Prifysgol Caerdydd)
  • Trysorydd: Julie Hart (Prifysgol Aberystwyth)
  • Swyddog Datblygu WHELF: Gill Morris.