Cyfarfodydd

Cyfarfodydd Bwrdd WHELF

Mae Bwrdd WHELF yn cyfarfod yn bersonol deirgwaith y flwyddyn, ddwy waith dros nos. Y Cadeirydd yw Mark Hughes, Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

 

Dyddiadau ar gyfer 2024

Dydd Gwener 29 Chwefror – Teams
 
Dydd Iau 20 – Dydd Gwener 21 Mehefin 2024– Gwesty Metropole, Llandrindod Wells.
 
Dydd Iau 17 – Dydd Gwener 18 Hydref 2024 – Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

 

Grŵp Swyddogion WHELF

Mae’r Grŵp Swyddogion yn gyfrifol am waith WHELF, y cynllun gweithredu a’r cynllun cyfathrebu. Mae’r Grŵp Swyddogion yn cyfarfod bob mis trwy Teams.

 

Aelodaeth ar gyfer 2023-2025:

  • Cadeirydd: Mark Hughes (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
  • Is-Gadeirydd: Tracey Stanley (Prifysgol Caerdydd)
  • Trysorydd: Julie Hart (Prifysgol Aberystwyth)
  • Swyddog Datblygu WHELF: Gill Morris.