Colociwm Blynyddol WHELF 2021

Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lywio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol.

Mae Colociwm WHELF ar-lein eto eleni. Mae ein rhaglen yn edrych ar sut rydym wedi addasu gwasanaethau ac arloesi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a cheir cyfle i fyfyrio a thrafod beth allem ei ddefnyddio eto yn y dyfodol. Gellir archebu lleoedd ar y digwyddiad rhithiol hwn yn rhad ac am ddim, felly cofiwch ymuno â ni ar gyfer ein cyfarfyddiad blynyddol ar dydd Mercher 9fed Mehefin 2021, 10:00 – 16:30

Dylech gofrestru yma:

10:00     Croeso a chyflwyniad gan Alison Harding Cadeirydd WHELF 

10:05     Prif Araith  (Steve Williams – Pennaeth Llyfrgelloedd, Archifau, Diwylliant a’r Celfyddydau, Prifysgol Abertawe) 

10:35     Panel 1 (cyflwynir gan Claire Wotherspoon – Y Brifysgol Agored) 

Symud hyfforddiant llythrennedd gwybodaeth ar-lein: heriau, dulliau, effaith a gwersi i’r dyfodol
 (Nicola Jones – Prifysgol Caerdydd) Symud Dyddiau Agored ar-lein yn Abertawe: Cyfraniad ein llyfrgelloedd (Bernie Williams, Sian Neilson a James Broomhall– Prifysgol Abertawe)  

11:25     Egwyl hwylus

11:35     Sesiwn trafod profiadau a rannwyd:  Rhestri darllen / Hyfforddiant Llythrennedd Gwybodaeth ar-lein

12:00     Cinio 

13:00     Panel 2 (cyflwynir gan Andrew Dalgleish – Prifysgol De Cymru) Diweddariad ar SRhLl WHELF a rannwyd: diweddariad ar weithgareddau SRhLl WHELF wrth addasu i fyd heb Covid (Jenny McNally – Rheolydd SRhLl WHELF)  Ail-ddyfeisio gyda WHEEL: Sut mae caffael adnoddau wedi newid gydag amser (Tom Francis – Prifysgol Aberystwyth, John Dalling – PCYDDS)

13:50     Sesiwn trafod profiadau a rannwyd: Gwersi a ddysgwyd o’r pandemig. 

14:15     Egwyl hwylus

14:25     Panel 3 (cyflwynir gan Gill Morris – WHELF/ Prifysgol Abertawe) 

Help! Sut allwn ni agor y llyfrgell? : Adeiladu gwasanaethau rheng flaen ar y cyd yn ystod pandemig (Bernadette Ryan, Prifysgol De Cymru)                Cefnogi dysgu cyfunol ar gyfer pynciau ymarferol iawn (Sally Brockway a Judith Dray – CBCDDC)Dirprwyon digidol: ffyrdd ymlaen ar gyfer gallu defnyddio archifau & chasgliadau arbennig (Kristine Chapman, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Alan Hughes, Prifysgol Caerdydd, Sian Williams, Prifysgol Abertawe) 

15:45     Cwis (Mark Hughes – Met Caerdydd)

16:15     Sylwadau clo gan Alison Harding, Cadeirydd WHELF 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â thîm digwyddiadau Jisc neu â Gill Morris, WDO.