Digwyddiadau

Cynhadledd Haf Ar-lein WHELF 2023

Cynhaliwyd y Colloquium WHELF ar-lein dros ddau hanner diwrnod, ddydd Mawrth 13 a dydd Mercher 14 Mehefin 2023, 09:30 – 13:00. Dathlu Pen-blwydd Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru yn 30 Roedd y gynhadledd yn dathlu 30 mlynedd o Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch...

darllen mwy

Cynhadledd Haf Ar-lein WHELF 2023- Cofrestrwch Nawr!

Cynhelir Colocwiwm WHELF ar-lein eleni dros ddau hanner diwrnod, ddydd Mawrth 13 a dydd Mercher 14 Mehefin 2023, 09:30 – 13:00. Cofrestrwch yma Thema’r gynhadledd eleni yw: Dathlu Pen-blwydd Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru yn 30 Cynhelir Colocwiwm Fforwm...

darllen mwy

Gwâsg Gregynog: Dathliad yn Gregynog

I archebu tocyn (a trefniant llety dros nôs) cysylltwch a Bookings@Gregynog.org YMUNWCH Â NI AR DYDD SADWRN 8 GORFENNAF 2023 YN GREGYNOG I ddathlu canmlwyddiant ers cyhoeddiad cyntaf Gwasg Gregynog yn 1923, y llyfr Poems gan George Herbert a ddetholwyd gan Sir Henry...

darllen mwy

Colocwiwm WHELF – diweddariad Mai 2023

Hoffai’r tîm sy’n trefnu ddiolch i bawb a gyflwynodd gynnig i siarad yng Ngholocwiwm WHELF 2023 ar 13 a 14 Mehefin. Mae negeseuon ebost a threfn ddrafft wedi’u hanfon at y siaradwyr llwyddiannus ac mae’r trefnwyr wrthi’n cynllunio’r rhaglen. Bydd sgyrsiau’n cynnwys: ·...

darllen mwy

Colocwiwm WHELF 2023 – Nodwch y Dyddiad

Cynhelir Colocwiwm Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) ar-lein eleni dros ddau hanner diwrnod, dydd Mawrth 13 a dydd Mercher 14 Mehefin 2023, rhwng 9:30 - 13:00. Trefnir y digwyddiad eleni gan Brifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Cyfoeth Naturiol...

darllen mwy