Digwyddiadau

Digwyddiad ar-lein cyllid a grantiau WHELF 07.03.2024

Ddydd Iau 7 Mawrth 2024, cynhaliodd WHELF ddigwyddiad ar-lein ar gyllid a grantiau a drefnwyd gan Tracey Stanley (Is-Gadeirydd WHELF a Chyfarwyddwr Llyfrgelloedd y Brifysgol a Llyfrgellydd Prifysgol Caerdydd Y dirwedd cyllido ymchwil a phrosesau cyn dyfarnu - Josie...

darllen mwy

Strategaeth WHELF 2024-2030 – Diwrnodau Ymgysylltu

Yn dilyn adborth gan gydweithwyr, mae’n bleser gan WHELF gyhoeddi y cynhelir digwyddiad ar-lein yn ogystal â’r digwyddiad wyneb yn wyneb ar 25 Mawrth 2024 a hysbysebwyd yn ddiweddar. Mae hyn yn golygu y ceir dau gyfle i ddod ynghyd i glywed, trafod a mireinio...

darllen mwy

Dyna ni! Myfyrdodau yn dilyn Lleisiau Eithriedig 2023

Catherine Finch, Cadeirydd Grŵp EDI WHELF sy’n crynhoi cynhadledd Lleisiau Eithriedig 2023 .Cynhaliodd grŵp EDI WHELF gynhadledd Lleisiau Eithriedig 2023 ar-lein dros ddau ddiwrnod. Gydag agenda’n canolbwyntio ar Gymru, trafododd y siaradwyr a’r cyflwynwyr lawer o...

darllen mwy

Colocwiwm WHELF @ Neuadd Gregynog – 27-28 Mehefin, 2024

Bydd Colocwiwm WHELF yn dychwelyd i’w gartref ysbrydol, Gregynog, ar gyfer cynhadledd breswyl ddeuddydd ar 27 a 28 Mehefin. Thema’r gynhadledd yw “Myfyrio, Ailosod, Adnewyddu”. Bydd ffocws penodol ar yr heriau a’r cyfleoedd rydym ni wedi’u profi, yn ogystal â gwaith...

darllen mwy

Lleisiau Eithriedig 2023

Lleisiau Eithriedig: “Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar nodi’r anghydraddoldebau strwythurol sydd yn aml yn bresennol yn ein casgliadau a’n gwasanaethau, ac ar arddangos mentrau a datblygiadau sy’n ceisio mynd i’r afael â’r rhain. Y lleisiau amlycaf yn ein...

darllen mwy

Cynhadledd Haf Ar-lein WHELF 2023

Cynhaliwyd y Colloquium WHELF ar-lein dros ddau hanner diwrnod, ddydd Mawrth 13 a dydd Mercher 14 Mehefin 2023, 09:30 – 13:00. Dathlu Pen-blwydd Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru yn 30 Roedd y gynhadledd yn dathlu 30 mlynedd o Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch...

darllen mwy