Colocwiwm Blynyddol WHELF

Colociwm Blynyddol WHELF 2021 Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lywio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol. Roedd Colociwm WHELF ar-lein eto eleni. Roedd ein rhaglen yn edrych ar sut rydym wedi addasu gwasanaethau ac arloesi yn ystod y flwyddyn...

Adroddiad Blynyddol WHELF 2017-18

The WHELF Annual Report for the academic year 2017-18 is now available. The report highlights the collective work of WHELF along with news and developments from the WHELF institutions. The report can be downloaded in English or Welsh from the links below: English...

Cynhadledd Gregynog 10fed–13eg Mehefin 2014: Galw am Bapurau

Cynhadledd Gregynog 10fed–13eg Mehefin 2014: Galw am Bapurau Thema: “Ailfeddwl y Dyfodol: Bodloni staff a myfyrwyr ar adeg pan fo adnoddau’n lleihau a disgwyliadau’n cynyddu”. Bob blwyddyn mae HEWIT a WHELF yn trefnu cynhadledd breswyl ym Mhlas Gregynog, canolfan...