Ddydd Iau 7 Mawrth 2024, cynhaliodd WHELF ddigwyddiad ar-lein ar gyllid a grantiau a drefnwyd gan Tracey Stanley (Is-Gadeirydd WHELF a Chyfarwyddwr Llyfrgelloedd y Brifysgol a Llyfrgellydd Prifysgol Caerdydd

Y dirwedd cyllido ymchwil a phrosesau cyn dyfarnu – Josie Cray (Swyddog Datblygu Ymchwil, Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd), a Richard Bromiley (Rheolwr Ymchwil Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, Prifysgol Caerdydd)

Meithrin carfannau ymchwil mewn llyfrgelloedd – William Nixon, Dirprwy Gyfarwyddwr

Gweithredol RLUK Profiadau o arwain a gweithio ar brosiectau a gyllidir Alan Hughes, Pennaeth Casgliadau Arbennig, Prifysgol Caerdydd ac Alison Harvey, Archifydd Prifysgol Caerdydd.