Mae’r proses caffael ar gyfer archebu system rheoli newydd ar gyfer llyfrgelloedd addysg uwch yng Ngymru, y GIG yng Nghymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cychwyn heddiw.

Mae hysbysiad yr UE wedi ei gyhoeddi ac mae holiadur cyn-gymhwyso (PQQ) ar gael i gyflenwyr sydd â diddordeb.

Bydd cytundeb 7 mlynedd ar gael ar gyfer y system, gyda’r opsiwn i ymestyn hyd at 5 mlynedd arall. Rhagwelir y bydd y system yn cael ei weithredu dros gyfnod o 2 flynedd ar ôl dyfarnu’r contract.

Mae’r broses gaffael yn cael ei gydlynu gan Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru ac yn cael ei reoli gan Brifysgol Caerdydd