13 Rhagfyr 2023 10-12

Yn ystod rhan gyntaf y digwyddiad, bydd dau gydweithiwr yn rhannu eu profiadau o gyflwyno eu portffolios o dystiolaeth.

 

  • Helen Bader,Pennaeth Cynorthwyol Gwasanaethau Llyfrgell Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
  • Rhian Plenty, Llyfrgellydd Cyfadran ym Mhrifysgol De Cymru

Wedi hynny, ceir amser penodol i weithio ar eich cyflwyniad, rhannu syniadau a chael cymorth gan gydweithwyr ar draws WHELF

I archebu lle ewch i’n tudalen Eventbrite.