Category: news

Mae WHELF yn cyhoeddi galwad i ymuno â’r Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad. Mae Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad WHELF wedi cyflawni llwyddiannau pwysig ers cael ei sefydlu yn 2020 – gan gynnwys cynhadledd proffil uchel ar Leisiau Eithriedig. Enwebwyd …

Mae WHELF yn cyhoeddi galwad i ymuno â’r Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad Read More »

Dychwelodd Bwrdd WHELF i leoliad godidog Llyfrgell Gladstone ym Mhenarlâg am eu cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf ers mis Chwefror 2020. Roedd cynrychiolaeth o bob aelod-sefydliad yn bresennol a’r gwesteion oedd Emma Adamson, cyn Gadeirydd WHELF, Mairwen Owen, yn flaenorol …

Newyddion Bwrdd WHELF Tachwedd 2021 Read More »

Dewiswyd rhaglen hyfforddi a datblygu Estyn Allan fel enillydd Gwobr Tîm y Flwyddyn Llyfrgell Cymru CILIP Cymru Wales. Dyfarnwyd yr ail safle yn gydradd i Wasanaeth Llyfrgell Coleg Sir Gâr a Gwasanaeth Llyfrgell a Thechnoleg Dysgu Grŵp Llandrillo Menai, a’r …

CILIP Cymru Wales yn cyhoeddi rhestr fer ac enillydd Gwobr Tîm y Flwyddyn Llyfrgell Cymru Read More »

Tagged with:

Cynhelir y cyfarfod nesaf o Fwrdd WHELF yn lleoliad godidog Llyfrgell Gladstone ym Mhenarlâg yng ngogledd Cymru. Dyma fydd y cyfle cyntaf i gydweithwyr gyfarfod wyneb yn wyneb ers mis Chwefror 2020, a’r cyfle cyntaf i gwrdd â Judith Dray …

Cyfarfod Bwrdd WHELF Tachwedd 2021 Read More »

Yr wythnos ddiwethaf cyfarfu CILIP Cymru Wales ag arweinwyr gwybodaeth proffesiynol o bob rhan o Gymru i ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ei chynllun gweithredu LHDTQ+. Mae WHELF yn falch iawn ein bod wedi’n cynnwys ac yn gobeithio y …

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ei Chynllun Gweithredu LHDTQ+ Read More »

Mae WHELF yn mynd drwy gyfnod o newid, gyda nifer o gydweithwyr yn gadael sefydliadau WHELF: Ymddeolodd Mairwen Owen o Brifysgol Bangor ym mis Gorffennaf. Yn fwyaf diweddar Mairwen oedd y Rheolwr Cymorth Academaidd yn llyfrgell Prifysgol Bangor ond bu …

WHELF yn ffarwelio Read More »

Mae’r Dysgwrdd hwn yn gyfle i arddangos yr amrywiol ffyrdd y mae llyfrgelloedd yn cefnogi ymchwil ac i rannu a dysgu o brofiadau ei gilydd. Rydym yn croesawu cyfraniadau gan staff y llyfrgell a’r gymuned ymchwil ehangach, gan gynnwys myfyrwyr. …

Dysgwrdd Llyfrgell Prifysgol Aberystwyth 2021: Sut Mae Llyfrgelloedd yn Cefnogi Ymchwil? 23/11/2121 Read More »

Colociwm Blynyddol WHELF 2021 Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lywio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol. Roedd Colociwm WHELF ar-lein eto eleni. Roedd ein rhaglen yn edrych ar sut rydym wedi addasu gwasanaethau ac arloesi …

Colociwm Blynyddol WHELF 2021 Read More »

Bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi adroddiad sy’n cynnwys enghreifftiau o’n gweithgareddau ar y cyd. Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch (WHELF) wedi cael blwyddyn hynod o lwyddiannus arall yn ei ymdrech i greu mwy o werth na ‘swm o’r rhannau’. O …

Adroddiad Blynyddol 2019-20 Read More »

Colociwm Blynyddol WHELF 2021 Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lywio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol. Mae Colociwm WHELF ar-lein eto eleni. Mae ein rhaglen yn edrych ar sut rydym wedi addasu gwasanaethau ac arloesi …

Colociwm Blynyddol WHELF 2021 Read More »

Top
css.php