Colocwiwm WHELF – diweddariad Mai 2023

Hoffai’r tîm sy’n trefnu ddiolch i bawb a gyflwynodd gynnig i siarad yng Ngholocwiwm WHELF 2023 ar 13 a 14 Mehefin. Mae negeseuon ebost a threfn ddrafft wedi’u hanfon at y siaradwyr llwyddiannus ac mae’r trefnwyr wrthi’n cynllunio’r rhaglen. Bydd sgyrsiau’n cynnwys: ·...