Gwâsg Gregynog: Dathliad yn Gregynog

I archebu tocyn (a trefniant llety dros nôs) cysylltwch a Bookings@Gregynog.org YMUNWCH Â NI AR DYDD SADWRN 8 GORFENNAF 2023 YN GREGYNOG I ddathlu canmlwyddiant ers cyhoeddiad cyntaf Gwasg Gregynog yn 1923, y llyfr Poems gan George Herbert a ddetholwyd gan Sir Henry...

Colocwiwm WHELF – diweddariad Mai 2023

Hoffai’r tîm sy’n trefnu ddiolch i bawb a gyflwynodd gynnig i siarad yng Ngholocwiwm WHELF 2023 ar 13 a 14 Mehefin. Mae negeseuon ebost a threfn ddrafft wedi’u hanfon at y siaradwyr llwyddiannus ac mae’r trefnwyr wrthi’n cynllunio’r rhaglen. Bydd sgyrsiau’n cynnwys: ·...