Defnyddio tystiolaeth yn seiliedig ar ymchwil i lywio arfer llythrennedd digidol: Gwersi o “The Qualitative Landscape of Information Literacy Research” a thrafodaeth ar fethodolegau 6 Gorffennaf 2023

Ymunwch â ni yn y teachmeet ar-lein hwn sydd ar ddim ac a gynhelir ar 6 Gorffennaf o 9-11. Cofrestrwch ymlaen llaw: mae archebu ar agor nawr Y tro hwn rydym ni’n falch iawn i groesawu’r Athro Annemaree Lloyd, awdur “The Qualitative Landscape of Information...

Gwâsg Gregynog: Dathliad yn Gregynog

I archebu tocyn (a trefniant llety dros nôs) cysylltwch a Bookings@Gregynog.org YMUNWCH Â NI AR DYDD SADWRN 8 GORFENNAF 2023 YN GREGYNOG I ddathlu canmlwyddiant ers cyhoeddiad cyntaf Gwasg Gregynog yn 1923, y llyfr Poems gan George Herbert a ddetholwyd gan Sir Henry...

Colocwiwm WHELF – diweddariad Mai 2023

Hoffai’r tîm sy’n trefnu ddiolch i bawb a gyflwynodd gynnig i siarad yng Ngholocwiwm WHELF 2023 ar 13 a 14 Mehefin. Mae negeseuon ebost a threfn ddrafft wedi’u hanfon at y siaradwyr llwyddiannus ac mae’r trefnwyr wrthi’n cynllunio’r rhaglen. Bydd sgyrsiau’n cynnwys: ·...