Mae Is-Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF yn eich gwahodd i ymuno â ni ar gyfer y DysgGwrdd rhad ac am ddim hwn ar ddysgu cynhwysol, fydd yn edrych ar sut allwn gynllunio profiadau dysgu sy’n lleihau rhwystrau i fyfyrwyr anabl a gwella’r profiad dysgu i bawb. 

Cynhelir y DysgGwrdd ar 12 Mai rhwng 10-12 trwy Zoom.  Mae’r rhaglen yn cynnwys y canlynol:

Croeso

Sarah Jones, Cadeirydd Is-Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF

Dynesiad holistaidd: cynllun cyffredinol ar gyfer dysgu

Joe Nicholls, Ymgynghorydd Addysg, Gwasanaeth Llyfrgell y Brifysgol, Prifysgol Caerdydd

Cefnogi myfyrwyr sydd ag anabledd print drwy ddarparu fformatau hygyrch ym Mhrifysgol Abertawe.

Martina (Tina) Webber, Rheolydd, Canolfan Trawsgrifiad Prifysgol Abertawe

Sut alla i wneud fy neunydd dysgu yn fwy cynhwysol? Defnyddio nodweddion yn PowerPoint a Word i wneud gwybodaeth yn fwy hygyrch ac yn haws ei defnyddio.

Philippa Price, Llyfrgellydd Pwnc, Prifysgol Abertawe

C&A a chrynhoi

Sarah Jones

Os hoffech fod yn bresennol, dylech archebu eich lle yma.  Bydd dolen ar gyfer y cyfarfod Zoom yn cael ei e-bostio at bawb a gofrestrodd ar 11 Mai.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y digwyddiad.

Philippa Price a Rebecca Mogg

Ar ran Is-Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF