Bydd y siaradwyr gwadd yn y ddau ddigwyddiad yn cynnwys:

  • Ben Johnson o HEFCE a fydd yn siarad am y gofynion REF ar gyfer Mynediad Agored
  • Roger Tritton o JISC Collections a fydd yn siarad am eu gwaith yn archwilio modelau busnes potensial ar gyfer monograffau mynediad agored i’r dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol
  • Dr Nicola Stead, Golygydd Cyswllt, PLOS One, rhan o Public Library of Sciences (PLOS)
  • Eva-Maria Scheer, Uwch Reolwr Gwerthiant Mynediad Agored Wiley
  • Daniel Wilkinson, Swyddog Gwerthiant BioMed Central

 

Dydd Iau, 23 Hydref. 12-4pm. Prifysgol Bangor. I archebu lle cysylltwch â

 

Dydd Iau 23ain Hydref. 12-4pm. Prifysgol Bangor. I archebu lle cysylltwch â c.a.roberts@bangor.ac.uk <mailto:c.a.roberts@bangor.ac.uk>

Dydd Gwener 24ain Hydref. 09:30-13:00. Prifysgol Aberystwyth. I archebu lle cysylltwch â openaccess@aber.ac.uk
Mae’r rhain yn ddigwyddiadau rhad ac am ddim. Bydd manylion pellach yn cael eu hanfon atoch ar gadarnhad o’ch archeb.