Aberystwyth & Bangor open access events

Digwyddiad Wythnos Mynediad Agored: Prifysgolion ABERYSTWYTH a BANGOR

Bydd y siaradwyr gwadd yn y ddau ddigwyddiad yn cynnwys:

  • Ben Johnson o HEFCE a fydd yn siarad am y gofynion REF ar gyfer Mynediad Agored
  • Roger Tritton o JISC Collections a fydd yn siarad am eu gwaith yn archwilio modelau busnes potensial ar gyfer monograffau mynediad agored i’r dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol
  • Dr Nicola Stead, Golygydd Cyswllt, PLOS One, rhan o Public Library of Sciences (PLOS)
  • Eva-Maria Scheer, Uwch Reolwr Gwerthiant Mynediad Agored Wiley
  • Daniel Wilkinson, Swyddog Gwerthiant BioMed Central

 

Dydd Iau, 23 Hydref. 12-4pm. Prifysgol Bangor. I archebu lle cysylltwch â

 

Dydd Iau 23ain Hydref. 12-4pm. Prifysgol Bangor. I archebu lle cysylltwch â c.a.roberts@bangor.ac.uk <mailto:c.a.roberts@bangor.ac.uk>

Dydd Gwener 24ain Hydref. 09:30-13:00. Prifysgol Aberystwyth. I archebu lle cysylltwch â openaccess@aber.ac.uk
Mae’r rhain yn ddigwyddiadau rhad ac am ddim. Bydd manylion pellach yn cael eu hanfon atoch ar gadarnhad o’ch archeb.

 

 OPEN ACCESS WEEK EVENTS: ABERYSTWYTH AND BANGOR UNIVERSITIES

Guest Speakers who will be attending both events include:

  • Ben Johnson from HEFCE who will talk about REF requirements for Open Access
  • Roger Tritton from JISC Collections who will talk about their work in exploring potential business models for humanities and social sciences (HSS) open access monographs
  • Dr Nicola Stead, Associate Editor, PLOS ONE at Public Library of Sciences (PLOS)
  • Eva-Maria Scheer, Open Access Senior Sales Manager at Wiley
  • Daniel Wilkinson, Sales Executive at BioMed Central

 

Thursday 23rd October.  12-4pm. Bangor University. To book a place please contact c.a.roberts@bangor.ac.uk

Friday 24th October.  9:30am-1pm.  Aberystwyth University.  To book a place please contact openaccess@aber.ac.uk

These are free events.  Further details will be sent to you on confirmation of booking

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.