Cynhelir Colociwm WHELF ar-lein ar ddydd Mercher 9fed Mehefin 2021. 

Thema cynhadledd eleni yw: 

Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lunio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol. 

Byddem yn croesawu cyflwyniadau ar sut mae gwasanaethau wedi addasu a beth y byddwn yn parhau i’w wneud yn wahanol yn y blynyddoedd i ddod. Gallai enghreifftiau gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

  • Darparu addysgu a chefnogaeth yn y rhith amgylchedd
  • Casglu adborth myfyrwyr am eu profiadau
  • Adolygiad o ddulliau rheoli casgliadau a llifiau gwaith caffael
  • Ail-feddwl y defnydd o ofod

Gall cyflwyniadau fod tua 20 munud o hyd, er ein bod yn ceisio bod yn hyblyg. Bydd amser hefyd ar gyfer cwestiynau a thrafodaeth.

Mae croeso ichi ffrydio eich cyflwyniad yn fyw neu ei recordio ymlaen llaw. Mae gwahoddiad hefyd i Grwpiau WHELF ddanfon cyflwyniadau ar ddatblygiadau diweddar.

Darperir canllawiau ar gyfer cyflwynwyr, gan gynnwys cyngor technegol, cyn bo hir.

Os hoffech gyflwyno cynnig, dylech gynnwys yr wybodaeth ganlynol: 

  • Rhestr o enwau cyflwynwyr a’r sefydliad y maent yn gweithio ynddo
  • Teitl a disgrifiad byr o’ch papur. 
  • Hyd y cyflwyniad.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5yp Dydd Mercher 12 Mai.

Dylech e-bostio cyflwyniadau at: Claire.Wotherspoon@open.ac.uk neu Jennifer.Markey@open.ac.uk 

Trefnir y digwyddiad WHELF hwn gan Brifysgol De Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd & Drama Cymru a’r Brifysgol Agored.