EU tender issued for WHELF LMS

Today marks the start of the procurement process for a single cloud hosted library management system for higher education institutions in Wales, together with the National Library of Wales and the NHS libraries in Wales.

A EU notice has been published and a pre-qualification questionnaire (PQQ) is available for interested suppliers.

The selected library management system will be awarded to a supplier for 7 years, with the option to extend up to a further 5 years.  It is anticipated that the library management system will be implemented in tranches across participating institutions over a 2 year period following award of contract.

The procurement process is being coordinated by the Wales Higher Education Libraries Forum and is being managed by Cardiff University.

Mae’r proses caffael ar gyfer archebu system rheoli newydd ar gyfer llyfrgelloedd addysg uwch yng Ngymru, y GIG yng Nghymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cychwyn heddiw.

Mae hysbysiad yr UE wedi ei gyhoeddi ac mae holiadur cyn-gymhwyso (PQQ) ar gael i gyflenwyr sydd â diddordeb.

Bydd cytundeb 7 mlynedd ar gael ar gyfer y system, gyda’r opsiwn i ymestyn hyd at 5 mlynedd arall. Rhagwelir y bydd y system yn cael ei weithredu dros gyfnod o 2 flynedd ar ôl dyfarnu’r contract.

Mae’r broses gaffael yn cael ei gydlynu gan Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru ac yn cael ei reoli gan Brifysgol Caerdydd

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.