Metadata

Mae nodau Grŵp Catalogio a Metadata WHELF fel a ganlyn:

· Sefydlu a datblygu cymuned hyfforddiant ac arfer ar gyfer catalogwyr ac arbenigwyr metadata WHELF

· Adnabod a chydweithio ar brosiectau i wella ansawdd metadata ar draws sefydliadau WHELF

· Adnabod a gwneud yn fawr o gyfleoedd i rannu metadata llyfryddol WHELF yn genedlaethol a rhyngwladol

· Cynghori WHELF ar faterion metadata wrth wneud pryniannau ar y cyd.

Cadeirydd: Alan Dawson

Amy Staniforth, Lesley Cresswell, Helen Griffiths, Jane Daniels, Karen Pierce, Chrissie Ley Hughes, Helen Payton, Lynda Thomas, Sandra Stedman, Sue Davies, Jonathan Davies, Zoe Collyer-Strutt, Gary Elliott-Cirigottis, Ian Evans, Nicola Watkinson, Tracey Stanley, Sian Thomas, Galen Jones.