Metadata

Mae nodau Grŵp Metadata WHELF fel a ganlyn:

· Sefydlu a datblygu cymuned hyfforddiant ac arfer ar gyfer catalogwyr ac arbenigwyr metadata WHELF

· Adnabod a chydweithio ar brosiectau i wella ansawdd metadata ar draws sefydliadau WHELF

· Adnabod a gwneud yn fawr o gyfleoedd i rannu metadata llyfryddol WHELF yn genedlaethol a rhyngwladol

· Cynghori WHELF ar faterion metadata wrth wneud pryniannau ar y cyd.

Aelodaeth y Grŵp:

Cadeirydd: Ian Evans (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)

Ysgrifennydd: Karen Pierce (Prifysgol Caerdydd)

Cynrychiolydd Grŵp Metadata a Darganfyddiad CILIP: Anna Smith (Prifysgol Caerdydd)

Marie Bevan Prifysgol Abertawe)

Zoe Collyer-Strutt (Prifysgol Glyndŵr Wrecsam)

Lesley Cresswell (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Sue Davies (Prifysgol Caerdydd])

Jonathan Davies (Prifysgol Aberystwyth)

Sian Drake (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)

Ken Gibb (Prifysgol Caerdydd)

Helen Griffiths (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru)

Ann-Marie Hinde (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)

Galen Jones (Y Brifysgol Agored yng Nghymru)

Chrissie Ley Hughes (Prifysgol Bangor}

Helen Payton (Prifysgol Caerdydd)

Amy Staniforth (Prifysgol Aberystwyth)

Lynda Thomas Prifysgol De Cymru)

Alison Westmaas (Prifysgol Caerdydd)

Natalie Williams (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Richard Williams (Prifysgol Bangor)

TBC (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)