Rheolwr Busnes ar gyfer System Rheoli Llyfrgell ar y cyd WHELF


Bydd Jenny McNally yn dechrau fel Rheolwr Busnes WHELF LMS ar 27 Mehefin.

Mae Jenny wedi gweithio mewn llyfrgelloedd academaidd am dros 15  mlynedd mewn rolau fel catalogio, rheoli casgliadau a rheoli e-adnoddau. Mae hefyd wedi gweithio ar brosiect gyda Mimas yn llwytho data o gyfraniadau newydd i Copac. Yn fwy diweddar, mae wedi gweithio ym maes rheoli systemau, gan chwarae rôl allweddol wrth roi Alma a Primo ar waith ym Mhrifysgol Salford.

Bydd Jenny hefyd yn parhau fel Llyfrgellydd Digidol yn Salford ac wedi’i lleoli ym Manceinion. Ei diwrnodau gwaith ar gyfer WHELF fydd dydd Iau a dydd Gwener.