Y Gwir Anrh Vaughan Gething AS Prif Weinidog Cymru Llywodraeth Cymru 22 April 2024   Annwyl Brif Weinidog, Ysgrifennaf ar ran y grŵp o Wasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth ym mhob sefydliad addysg uwch yng Nghymru yng ngrŵp WHELFi fynegi pryder difrifol ynghylch y...

darllen mwy