Cynhelir Colocwiwm WHELF ar-lein eleni dros ddau hanner diwrnod, ddydd Mawrth 13 a dydd Mercher 14 Mehefin 2023, 09:30 – 13:00.

Thema’r gynhadledd eleni yw:

Dathlu Pen-blwydd Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru yn 30

Cynhelir Colocwiwm Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) ar-lein eleni dros ddau hanner diwrnod, dydd Mawrth 14 a dydd Mercher 15 Mehefin 2023, rhwng 9:30 – 13:00. Trefnir y digwyddiad eleni gan Brifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Cyfoeth Naturiol Cymru. Bydd y gynhadledd yn dathlu 30 mlynedd o Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru. Hoffem ddathlu prosiectau llwyddiannus sydd wedi cael eu cyflawni dros y 30 mlynedd diwethaf, ac edrych yn ôl ar y ffordd yr ydym wedi datblygu ein gwasanaethau ar y cyd yn ystod y cyfnod hwnnw. Dywed rhai bod bywyd megis dechrau yn 30 mlwydd oed, felly beth am edrych ar y cyfleoedd a’r heriau newydd sydd i ddod yn ystod 30 mlynedd nesaf WHELF.

WHELF-Colloquium-2023-FINAL-09.06.2023-3

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gill Morris, Swyddog Datblygu WHELF.

Trefnir y digwyddiad WHELF hwn gan Brifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Cyfoeth Naturiol Cymru

Unwaith eto, diolchiadau diffuant i’r tîm yn Jisc Cymru am y cymorth technegol