I archebu tocyn (a trefniant llety dros nôs) cysylltwch a Bookings@Gregynog.org

YMUNWCH Â NI AR DYDD SADWRN 8 GORFENNAF 2023 YN GREGYNOG

I ddathlu canmlwyddiant ers cyhoeddiad cyntaf Gwasg Gregynog yn 1923, y llyfr Poems gan George Herbert a ddetholwyd gan Sir Henry Walford Davies. Mi fydd y llyfr hardd hon – un o drysorion Gregynog – yng nghalon ein dathliad eleni. Yn ymuno â ni fydd siaradwyr nodedig o’r byd argraffu llythrenwasg a barddoniaeth George Herbert, cydgydeg a cydweithwyr a ffrindiau – hen a newydd – a fydd yn ymrannu a’u cysylltad a’u angerdd a Gregynog a’r celfyddydau cain.

Sefydlwyd Gwasg Gregynog gan Gwendoline a Margaret Davies yn Gregynog – eu cartref yng nghalon Canolbarth Cymru – fel rhan o’u nôd i gefnogi pobl canlyn y Rhyfel Byd Cyntaf i ailadeiladu eu bywyday trwy profiadau o greu celf, chrefft a cerddoriaeth. Felly ganed Gwasg Gregynog, i ddathluy crefftydd traddodiadol megis argraffu cain, ysgythriad pren a rhwymo llyfrau, efo argraffwyr, artistiaïda rhwymwyr llyfrau – cydgydeg â golygyddion – yn cydweithio i greu darnau o hyfrydwch a undod creadigol unigryw. Dros y blynyddoedd, sefydlwyd Gwâsg Gregynog ei lê fer un o’r gweisg preifat gorau yn Ewrop.

Siaradwyr

Helen Wilcox

Athraw anrhydedd o Lenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, a golygydd o golygiad Caergrawnt The English Poems of George Herbert

❦ “A sweetnesse readie penn’d”: the Gregynog edition of George Herbert’s Poems (1923)

Nick Hand

Argraffydd llythrenwasg yn The Department of Small Works & Letterpress Collective, Bristol

❦ The Magic of Letterpress

Robert Meyrick

Athraw a Pennaeth o Ysgol a Cadwr Celf ym Mhrifysgol Aberystwyth. Fine drawing, significant spacing, and simple, rigid design: artists at Gregynog Press

Mary Oldham

Hanesyddwraig a Llyfrgellwraig Neuadd Gregynog

❦ From Gregynog Press to Gwasg Gregynog: an outline history

Rhaglen

Ystafell Gerdd, Neuadd Gregynog

09.30 – 10.00 Cofrestru a coffî yn Ystafell Blaynay, Neuadd Gregynog

10.00 Croeso a chyflwyniadau

10.15 Mary Oldham

From Gregynog Press to Gwasg Gregynog, a brief history

11.00 Helen Wilcox

“A sweetnesse readie penn’d”: the Gregynog edition of

George Herbert’s Poems (1923), with readings of several poems

12.30 Cinio yn y stafell fwyta

13.30 Nick Hand

The Magic of Letterpress

14.45 Robert Meyrick

Fine drawing, significant spacing, and simple, rigid design: the artists of the Gregynog Press

16.00 Tê yn Ystafell Blayney

Mi fyff llyfrau a arteffactau Gwâsg Gregynog ar ddangos cydochr detholiadau o weisg preifat eraill. Bydd Gregynog ar agor i ymwelwyr o hanner dydd tan 4 o’r gloch ar Dydd Sul 9 o Orffennaf 2023.

Sut i Archebu

Bydd coffi’r bore, cinio a tê i gynnwys yn gôst tocyn y seminar, sef £65.00 pob person. I archebu tocyn (a trefniant llety dros nôs) cysylltwch a Bookings@Gregynog.org