Mae Is-grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF yn eich gwahodd i ymuno â ni yn y DysgGwrdd hwn AM DDIM fydd yn canolbwyntio ar sut y gallwn feithrin a galluogi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein cymunedau dysgu.

Cynhelir y DysgGwrdd ar 20 Ionawr o 1.15-4pm ar Zoom. Mae’r rhaglen yn cynnwys y canlynol:

Croeso

Allison Jones a Rebecca Mogg, Is-grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF

Siarad am hiliaeth a thuedd wrth hwyluso sesiynau chwilio llenyddiaeth

Sally Dalton, Cynghorydd Cymorth Ymchwil Llyfrgell, Prifysgol Leeds

Dyw hi ddim yn deg! Cynhwysiant mewn addysg uwch: persbectif diwylliannol

Dr Ceri Morris, Darlithydd yn yr Adran Addysg, Prifysgol Caerdydd

(Title TBC) Offeryn cwricwlwm cynhwysol

Manda Closier, Llyfrgellydd Addysgu a Dysgu, y Brifysgol Agored

DDP Myfyrio ar gynhwysiant: Rhoi’r gwersi a ddysgwyd ar waith

Bernie Williams, Llyfrgellydd Pwnc, Prifysgol Abertawe

Cynlluniau noddfa i ffoaduriaid a phobl sy’n ceisio noddfa

Dr Mike Chick, Uwch-ddarlithydd TESOL, Prifysgol De Cymru

Archebwch eich lle ar y dudalen Eventbrite.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â Rebecca Mogg (moggr2@cardiff.ac.uk) neu Allison Jones (allison.jones@swansea.ac.uk)

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y digwyddiad.