Eleni, bydd Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) WHELF yn rhedeg sesiwn Cwrdd ac addysgu (Teachmeet) ddydd Mercher 26 Ebrill 2023 12:30-14:30 ar Zoom. Bydd ein sesiwn Cwrdd ac addysgu (Teachmeet) agos atoch a gweithredol yn rhoi llwyfan i rai …

Cwrdd ac addysgu (Teachmeet) Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) WHELF – Dydd Mercher 26 Ebrill 2023 Read more »

Mae WHELF yn falch iawn i gyhoeddi bod eu cais i gronfa Kathleen Cooks i gyflwyno hyfforddiant gwrth-hiliaeth Advance HE i reolwyr ar draws WHELF wedi llwyddo. Yn dilyn sesiynau hyfforddi cychwynnol AdvanceHE ar Leading Change on Race Equality in …

Hyfforddiant AdvanceHE – cais llwyddiannus WHELF i gronfa Kathleen Cooks Read more »

Yn ddiweddar trefnodd WHELF hyfforddiant pwrpasol gan AdvanceHE ar Arwain Newid ar Gydraddoldeb o ran Hil mewn Llyfrgelloedd Academaidd ac Ymchwil. Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys tair sesiwn, pob un yn para tair awr a hanner. Arweiniwyd y sesiynau gan …

WHELF ac AdvanceHE: Arwain Newid ar Gydraddoldeb o ran Hil mewn Llyfrgelloedd Academaidd ac Ymchwil Read more »

Mae’n bleser gan WHELF a Jisc Cymru gyhoeddi bod modd archebu lle bellach yng nghynhadledd Lleisiau Eithriedig eleni Cynhelir y gynhadledd undydd am ddim ar-lein ar 29 Mehefin 2022. Rydym ni’n annog cydweithwyr o lyfrgelloedd, amgueddfeydd a sefydliadau’r sector treftadaeth …

Lleisiau Eithriedig 29/06/2022 – Archebwch nawr! Read more »

Ysgrifena Catherine Finch, Llyfrgellydd Casgliadau Prifysgol De Cymru: DigiFest 2022: what really happened. This year’s DigiFest showcased the latest education technology and reflected on pandemic teaching and learning experiences.  It took place in the ICC at the heart of Birmingham …

Jisc DigiFest 2022 Read more »

Ysgrifenna Rebecca Mogg: The teachmeet focused on how we can foster and enable equality, diversity and inclusion in our learning communities. It was well attended and we received helpful and positive feedback. Thank you to all speakers and to all …

Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF – DysgGwrdd 20/01/2022 Read more »