Wales Higher Education Libraries Forum

Cynrychioli Cymru

Yr Hyn a Wnawn

Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) yn grŵp o Brif Lyfrgellwyr a Chyfarwyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth o’r holl sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

Grwpiau WHELF

Mae gan bob grŵp gynrychiolaeth o aelod lyfrgelloedd WHELF ac maent yn cwblhau cylch gorchwyl sy’n nodi aelodaeth ac amcanion. Hefyd mae gan bob grŵp Gadeirydd i gynnal a chydlynu cyfarfodydd a dosbarthu tasgau i aelodau’r grŵp. Caiff gwaith y grwpiau ei gyfarwyddo gan Gynllun Gweithredu WHELF ac yn ei dro cyfeiria’r grwpiau unrhyw faterion i’w trafod at WHELF.

Darganfod mwy

LMS WHELF a Rennir

Ar hyn o bryd, mae aelodau Consortiwm WHELF yn defnyddio amrywiaeth o systemau rheoli llyfrgell unigol a sawl system darganfod wahanol. Drwy ddewis Ex Libris fel darparwr unigol, bydd y Consortiwm yn darparu system llyfrgell unigol y genhedlaeth nesaf, ar gwmwl, a gaiff ei chyflwyno ar sail meddalwedd fel gwasanaeth.

Mae WHELF yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn, ddwywaith yn breswyl ac unwaith mewn cyfarfod dydd neu ar-lein.

Aelodau WHELF

  • Prifysgol Bangor
    Tracey Middleton, Pennaeth y Casgliadau Llyfrgell Gwasanaethau Digidol
  • Cyfoeth Naturiol Cymru
    Beth Hall, Arweinydd Tîm Rheoli Gwybodaeth a Cofnodion

Grwpiau WHELF

Mae WHELF wedi sefydlu nifer o grwpiau i helpu i roi cyngor arbenigol a chefnogi WHELF yn ei dasgau cydweithredol.

Mae gan bob grŵp gynrychiolaeth o aelod lyfrgelloedd WHELF ac maent yn cwblhau cylch gorchwyl sy’n nodi aelodaeth ac amcanion. Hefyd mae gan bob grŵp Gadeirydd i gynnal a chydlynu cyfarfodydd a dosbarthu tasgau i aelodau’r grŵp. Caiff gwaith y grwpiau ei gyfarwyddo gan Gynllun Gweithredu WHELF ac yn ei dro cyfeiria’r grwpiau unrhyw faterion i’w trafod at WHELF.

WHELF

Cynlluniau Mynediad a Benthyca

Gall myfyrwyr a staff addysg uwch gael mynediad i’r rhan fwyaf o’n llyfrgelloedd trwy SCONUL Access

Pwy yw WHELF?

Cynllun Gweithredu

Mae ein cynllun gweithredu yn ddogfen waith, ac yn esblygu’n gyson.

Cyfansoddiad

Mae gan WHELF gyfansoddiad, y gallwch chi ei baratoi trwy glicio yma.

Cynllun Strategol

Darllenwch ein Cynllun Strategol 2020-2024 ar gyfer WHELF.

Cyfarfodydd

Mae WHELF yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn, ddwywaith yn breswyl ac unwaith mewn cyfarfod dydd neu ar-lein.

Adroddiadau Blynyddol

Mae ein hadroddiadau blynyddol i’w gweld ar y dudalen nesaf yma.

Erthyglau ar WHELF

Mae llawer o erthyglau cyhoeddedig ar WHELF, y gallwch eu darllen yma.

Darllenwch ein Newyddion Diweddaraf

Colocwiwm WHELF @ Neuadd Gregynog – 27-28 Mehefin, 2024

Bydd Colocwiwm WHELF yn dychwelyd i’w gartref ysbrydol, Gregynog, ar gyfer cynhadledd breswyl ddeuddydd ar 27 a 28 Mehefin. Thema’r gynhadledd yw “Myfyrio, Ailosod, Adnewyddu”. Bydd ffocws penodol ar yr heriau a’r cyfleoedd rydym ni wedi’u profi, yn ogystal â gwaith...

darllen mwy