Cynhaliodd WHELF ddigwyddiad Rhestr Ddarllen hynod o lwyddiannus ar 13 a 14 Gorffennaf, gyda siaradwyr a chynrychiolwyr o bob rhan o Brydain Fawr.

Dangosodd y siaradwyr yr amrywiol brosiectau sy’n cael eu cynnal mewn llyfrgelloedd AU a rhannwyd sawl enghraifft o arfer da:

Roedd y pynciau’n cynnwys:

Dadgoloneiddio rhestrau darllen

Cynnwys staff A myfyrwyr wrth gynllunio pecynnau cymorth rhestrau darllen

Defnyddio dadansoddeg i gynllunio a gwella rhestrau darllen

A llawer mwy!

I wylio recordiadau o’r digwyddiad:

Cyfrinair: g&2k7X9v

Padlet

Cyfrinair V2Gr5E$T

Padlet

Yn ôl yr arfer, mae’r trefnwyr yn ddiolchgar i Jisc Cymru am y cymorth technegol yn ystod y digwyddiad.