Sketchnote by Kevin Mears USW

Ar ran WHELF, hoffai pwyllgor trefnu Lleisiau Eithriedig 2022 ddiolch yn gynnes i’r canlynol:

Mymuna o’r Privilege Café a Teresa o Deaf-Initely Women am eu prif anerchiadau ysbrydoledig.

Ein siaradwyr i gyd am roi eu hamser i gyflwyno ar y gwaith rhagorol sy’n cael ei wneud mewn llyfrgelloedd ar draws y sectorau ac ar draws Cymru a Lloegr.

Yr holl gynrychiolwyr a ddaeth ac a rannodd brofiadau, dolenni ac adborth.

Jisc Cymru, yn enwedig Stuart Lawton, am y cymorth technegol amhrisiadwy.

Ceir dolenni at y recordiadau ymaCyfrinair 2stx*^Ga

Padlet

Hoffem hefyd grybwyll Kevin Mears (@mearso) o Brifysgol De Cymru, am ei Sketchnote gwych o’r digwyddiad.

Diolch i bawb a welwn ni chi yn 2023!