Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal ‘LibTeachMeet’ ar ddydd Mercher 21 Mehefin 2017 o 11:00 tan 15:00. Thema eleni yw ‘Llythrennedd Gwybodaeth Mewn Oes o Newyddion Ffug’ ac mi fydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar Gampws Penglais, Prifysgol

Philip Strong (Unsplash)


Aberystwyth.
Rydym yn gwahodd llyfrgellwyr o wahanol sectorau i drafod a rhannu ffyrdd newydd neu arloesol mae eich llyfrgell yn cydweddu gyda’r sialens o newyddion ffug, neu i hyrwyddo llythrennedd gwybodaeth.
Darperir lluniaeth a chinio.