aber ISMae llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal digwyddiad ‘LibTeachMeet’ ar ddydd Iau, 9 Mehefin, 2016 11:00-15:00, yn canolbwyntio ar rôl mewn Cyflogadwyedd Rydym yn gwahodd llyfrgellwyr o wahanol sectorau i drafod a rhannu profiadau ar sut mae’ch gwaith yn cyfrannu at gyflogadwyedd, a bydd cyfle i ddysgu a chyfnewid safbwyntiau ar sgiliau’r gweithle. Cofrestrwch i fynychu: https://www.eventbrite.co.uk/e/aber-libteachmeet-2016-sponsored-by-the-cilip-information-literacy-group-tickets-25511682128 Darperir cinio, te a choffi.