Gregynog 2014 – deadline for papers extended until 18th April 2014

Thema: “Ailfeddwl y Dyfodol: Bodloni staff a myfyrwyr ar adeg pan fo adnoddau’n lleihau a disgwyliadau’n cynyddu”. Bob blwyddyn mae HEWIT a WHELF yn trefnu cynhadledd breswyl ym Mhlas Gregynog, canolfan gynadleddau Prifysgol Cymru. Mae hwn yn gyfle blynyddol i staff...
Gregynog 2014 Call for papers

Gregynog 2014 Call for papers

Gregynog Colloquium 10th – 13th June 2014: Call for Papers Theme: “Rethinking the Future: Satisfying staff and students in times of diminishing resources and rising expectations.” Every year HEWIT and WHELF organise a residential colloquium at Gregynog...

Gregynog Colloquium 11-14 June 2013

There is just over a week to go before booking closes for the Gregynog Colloquium 11-14 June. There is a full and varied programme so please encourage your colleagues to sign up at http://ww2.glyndwr.ac.uk/gregynog2013/ The closing date is Friday 31 May. You can...