Gregynog 2014 – deadline for papers extended until 18th April 2014

Thema: “Ailfeddwl y Dyfodol: Bodloni staff a myfyrwyr ar adeg pan fo adnoddau’n lleihau a disgwyliadau’n cynyddu”. Bob blwyddyn mae HEWIT a WHELF yn trefnu cynhadledd breswyl ym Mhlas Gregynog, canolfan gynadleddau Prifysgol Cymru. Mae hwn yn gyfle blynyddol i staff...

An Information Literacy Framework for Wales?

WHELF is organising a high-profile event at Gregynog on 30 November – 1 December 2009 to examine the issue of information literacy in Wales. One of the keynote speakers will be John Crawford of the Scottish Information Literacy project. The goal is to raise the...