Hawlfraint

Mae WHELF yn cynnal Grŵp Hawlfraint i rannu arbenigedd a lledaenu gwybodaeth ymysg llyfrgelloedd addysg uwch yng Nghymru.

Cylch Gorchwyl: 

Lle y bo’n briodol, ymdrechu i ddylanwadu ar Brifysgolion y DU (UUK), yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) ac asiantaethau trwyddedu eraill ynghylch ystod lawn o faterion hawlfraint sy’n berthnasol i sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

Rhannu arfer gorau ymhlith y rhai sy’n gyfrifol am hawlfraint yn sefydliadau addysg uwch Cymru.

Lledaenu gwybodaeth ymhlith swyddogion hawlfraint ac ymarferwyr eraill mewn sefydliadau addysg uwch a sefydliadau perthnasol eraill.

Lledaenu gwybodaeth am faterion hawlfraint ymhlith staff a myfyrwyr drwy amgylcheddau dysgu rhithwir a sianelau cyfathrebu eraill fel y bo’n briodol.

Ceisio dod o hyd i atebion i gwestiynau penodol.

Ystyried a chymharu’r trwyddedau hawlfraint sydd ar gael i sefydliadau addysg uwch.

Aelodaeth

  • Cynrychiolydd arweiniol sy’n gyfrifol am hawlfraint o bob sefydliad addysg uwch yng Nghymru.
  • Cynrychiolydd o Lyfrgell Genedlaethol Cymru.
  • Ail gynrychiolydd wedi’i enwebu gan bob sefydliad i fynychu cyfarfodydd yn ôl yr angen.
  • Ym mhob cyfarfod, bydd aelod yn gweithredu fel trefnydd a chadeirydd.

Cadeiryddion ar y Cyd: Marie Lancaster (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd) /Scott Pryor (Prifysgol Caerdydd) 

Prifysgol Bangor: Jenny Green 
Prifysgol Abertawe: Caroline Rauter  
Prifysgol De Cymru: Rachael Johnson 
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Emily Hywel 
Prifysgol Glyndŵr: Nicola Watkinson 
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru: Megan Wiley