Colocwiwm Gregynog

Bob blwyddyn, mae HEWIT a WHELF yn trefnu colocwiwm preswyl yn Neuadd Gregynog (neuadd gynadledda Prifysgol Cymru) ar gyfer staff TG a staff llyfrgell. Nod y colocwiwm preswyl fydd trafod datblygiadau diweddar a rhannu profiadau.

Prifysgol Aberystwyth & Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n trefnu’r gynhadledd eleni a chaiff ei chynnal rhwng dydd Llun 8 Mehefin a dydd Gwener 12 Mehefin 2020.

2021 Prifysgol De Cymru & Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Gregynog: http://www.gregynog-lis.org/cy/