Open Access Week Events / Digwyddiad Wythnos Mynediad Agored: Aberystwyth a Bangor

Bydd y siaradwyr gwadd yn y ddau ddigwyddiad yn cynnwys:

 • Ben Johnson o HEFCE a fydd yn siarad am y gofynion REF ar gyfer Mynediad Agored
 • Roger Tritton o JISC Collections a fydd yn siarad am eu gwaith yn archwilio modelau busnes potensial ar gyfer monograffau mynediad agored i’r dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol
 • Dr Nicola Stead, Golygydd Cyswllt, PLOS One, rhan o Public Library of Sciences (PLOS)
 • Eva-Maria Scheer, Uwch Reolwr Gwerthiant Mynediad Agored Wiley
 • Daniel Wilkinson, Swyddog Gwerthiant BioMed Central

Dydd Iau 23ain Hydref. 12-4pm. Prifysgol Bangor. I archebu lle cysylltwch â c.a.roberts@bangor.ac.uk <mailto:c.a.roberts@bangor.ac.uk>

Dydd Gwener 24ain Hydref. 09:30-13:00. Prifysgol Aberystwyth. I archebu lle cysylltwch â openaccess@aber.ac.uk

Mae’r rhain yn ddigwyddiadau rhad ac am ddim. Bydd manylion pellach yn cael eu hanfon atoch ar gadarnhad o’ch archeb.

OAlogo

OPEN ACCESS WEEK EVENTS: ABERYSTWYTH AND BANGOR UNIVERSITIES

Guest Speakers who will be attending both events include:

 • Ben Johnson from HEFCE who will talk about REF requirements for Open Access
 • Roger Tritton from JISC Collections who will talk about their work in exploring potential business models for humanities and social sciences (HSS) open access monographs
 • Dr Nicola Stead, Associate Editor, PLOS ONE at Public Library of Sciences (PLOS)
 • Eva-Maria Scheer, Open Access Senior Sales Manager at Wiley
 • Daniel Wilkinson, Sales Executive at BioMed Central

Thursday 23rd October.  12-4pm. Bangor University. To book a place please contact c.a.roberts@bangor.ac.uk

Friday 24th October.  9:30am-1pm.  Aberystwyth University.  To book a place please contact openaccess@aber.ac.uk

These are free events.  Further details will be sent to you on confirmation of booking.

Further information regarding open access week can be accessed here.

Posted in events, open access, research, Welsh universities Tagged with: , , , ,
One comment on “Open Access Week Events / Digwyddiad Wythnos Mynediad Agored: Aberystwyth a Bangor
 1. Janet Peters says:

  It’s great to see such collaborative events being organised! In Cardiff University we are running some drop in sessions for our researchers this week; we’ll try to think of organising some shared events for next year.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

*