Open Access Week Events / Digwyddiad Wythnos Mynediad Agored: Aberystwyth a Bangor

Bydd y siaradwyr gwadd yn y ddau ddigwyddiad yn cynnwys:

 • Ben Johnson o HEFCE a fydd yn siarad am y gofynion REF ar gyfer Mynediad Agored
 • Roger Tritton o JISC Collections a fydd yn siarad am eu gwaith yn archwilio modelau busnes potensial ar gyfer monograffau mynediad agored i’r dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol
 • Dr Nicola Stead, Golygydd Cyswllt, PLOS One, rhan o Public Library of Sciences (PLOS)
 • Eva-Maria Scheer, Uwch Reolwr Gwerthiant Mynediad Agored Wiley
 • Daniel Wilkinson, Swyddog Gwerthiant BioMed Central

Dydd Iau 23ain Hydref. 12-4pm. Prifysgol Bangor. I archebu lle cysylltwch â c.a.roberts@bangor.ac.uk <mailto:c.a.roberts@bangor.ac.uk>

Dydd Gwener 24ain Hydref. 09:30-13:00. Prifysgol Aberystwyth. I archebu lle cysylltwch â openaccess@aber.ac.uk

Mae’r rhain yn ddigwyddiadau rhad ac am ddim. Bydd manylion pellach yn cael eu hanfon atoch ar gadarnhad o’ch archeb.

OAlogo

OPEN ACCESS WEEK EVENTS: ABERYSTWYTH AND BANGOR UNIVERSITIES

Guest Speakers who will be attending both events include:

 • Ben Johnson from HEFCE who will talk about REF requirements for Open Access
 • Roger Tritton from JISC Collections who will talk about their work in exploring potential business models for humanities and social sciences (HSS) open access monographs
 • Dr Nicola Stead, Associate Editor, PLOS ONE at Public Library of Sciences (PLOS)
 • Eva-Maria Scheer, Open Access Senior Sales Manager at Wiley
 • Daniel Wilkinson, Sales Executive at BioMed Central

Thursday 23rd October.  12-4pm. Bangor University. To book a place please contact c.a.roberts@bangor.ac.uk

Friday 24th October.  9:30am-1pm.  Aberystwyth University.  To book a place please contact openaccess@aber.ac.uk

These are free events.  Further details will be sent to you on confirmation of booking.

Further information regarding open access week can be accessed here.

Tagged with: , , , ,
One comment on “Open Access Week Events / Digwyddiad Wythnos Mynediad Agored: Aberystwyth a Bangor
 1. Janet Peters says:

  It’s great to see such collaborative events being organised! In Cardiff University we are running some drop in sessions for our researchers this week; we’ll try to think of organising some shared events for next year.

Leave a Reply to Janet Peters Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.